10 de set. de 2008

Achan posibles restos celtas nas proximidades do Camiño Real de EirísNo catastro de 1749, o marqués da Enseada detallaba as características especiais das rochas.A asociación Bardos Cultural prepara unha publicación a explicar as ferraduras e cazoletas do monte Mero.

Cazoletas e ferraduras de procedencia celta. Isto afirman atopar os responsables da asociación Bardos Cultural na aba do monte Mero, un lugar situado nas inmediacións do barrio de Eirís e que baixa cara a zona das Xubias. Cunhas espectaculares vistas sobre Santa Cristina e a ría do Burgo, o lugar onde se atopan estas rochas cos posibles restos celtas carece dun viario de acceso e os seus descubridores tiveron que chegar á zona monte a través. De feito, a contorna das rocas ten bastante maleza, algo que dificulta a visión de todo o conxunto. Por iso, unha das primeiras medidas que piden é a limpeza de todo este penedo e «proceder ao estudo arqueolóxico con técnicas apropiadas», apuntan.

Desde Bardos Cultural achegan o plano da situación deste penedo na antiga división da parroquia de Santa María coa de San Vicenzo de Elviña, todo iso no anexionado Concello de Oza e segundo a documentación elaborada o ano 1749 polo Marqués da Enseada. Devandito documento aparecerá reproducido na nova publicación de Bardos Cultural xa que foi precisamente seguindo as indicacións do mesmo como chegaron ao descubrimento destes restos celtas.

Así describía o marqués da Enseada esta zona da parroquia de Santa María de Oza: «Desde este sitio seguindo unha rega de auga, que vén do lugar das Cernadas (próximo ao campo da festa de Eirís), e de aquí a un marco de pedra que se acha mais adiante do lugar de Eirís (Eirís de Abaixo, preto da casa onde naceu o escritor Lesta Meis) pola parte do Sur; e de aquí sobe ao cumio do monte Mero, e desde este a atravesar o Camiño Real a un penedo, que ten o sinal dunha ferradura; e desde este pasa a unha Rega de auga, que pasa á ría». O citado penedo, co sinal da ferradura e a cazoleta, é o agora descuberto e, segundo a próxima publicación de Bardos Cultural, «poden responder a unha clave céltica, xa que se trata de elementos culturais prerrománicos do noroeste peninsular e que están claramente definidos por prestixiosos arqueólogos e historiadores».

Desde Bardos Cultural sosteñen que a fachada marítima das Xubias «precisa agora un debate sobre esta ampla zona» e lembran que cando no mes de febreiro de 2007 se debateu a nova ordenación deste enclave «ningún grupo político citou a existencia na zona das penas que nos ocupan, se cadra por ignorancia destas, se cadra por non consideralo preciso».

Ningún comentario:

Publicar un comentario