03/12/2008

Castelo de San Diego

Alberto Martí | La Voz de Galicia

A construción dos peiraos nos que habían de amarrar os petroleiros e pesqueiros fixo inviable a conservación do castelo de San Diego. A fortaleza amosaba esta faciana vai máis de medio século, antes de proceder ao seu derrubamento para ampliar as instalacións portuarias da cidade.

Ningún comentario:

Publicar un comentario